Hotel Czardasz, Płock
banner background
 1. Home page
 2. Hotel
 3. Polityka prywatności

Polityka prywatności

Arrival date
Departure date

Polityka prywatności

 

Polityka prywatności

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE , celem spełnienia obowiązku informacyjnego, publikujemy poniżej naszą Politykę Prywatności:

Administratorem Danych osobowych Gości hotelowych w Hotelu Czardasz SPA & Wellness jest firma „HOTEL CZARDASZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" z siedzibą w Płocku, ul. Dobrzyńska 62b, 09-400 Płock, wpisaną do KRS: 0000832013, NIP 774 325 28 43, REGON 385684247

Administrator Danych informuje, iż celem dla którego Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich i pokrewnych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:

 1. Dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez Gościa, lub ochrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do Hotelu,
 2. Udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
 3. Zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości hotelowych.

 

W przypadku, gdy Gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do Gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.

 

Ponadto Hotel przetwarza dane osobowe Gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa Gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu.

 

Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych Gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich i pokrewnych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel Administratora Danych.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług hotelowych jest usprawiedliwiony cel Administratora Danych.

 

Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. Firmom świadczącym usługi wsparcia IT Hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. Firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej.

 

Dane osobowe:

 1. Pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich i pokrewnych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. Pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
 3. Pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez okres 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.

 

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, które Go dotyczą oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych  możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres kierownik@hotelczardasz.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

Każdy Gość ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

 

Hotel informuje, iż nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG

 

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, kraju stałego pobytu, oraz numeru aktualnego dowodu osobistego, lub paszportu jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie i pokrewne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie i pokrewne.

 

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania

 

Na naszej stronie www wykorzystywane są tzw. pliki cookies. Pliki cookies to informacje wysyłane z serwera strony internetowej i zapisywane na urządzeniu końcowym urzytkownika. Pliki cookies są używane w celu prawidłowego funkcjonowania strony pod względem technicznym (prawidłowego wyświetlania zamieszczonych na niej treści). Na przechowywanie lub uzyskiwanie przez Administratora Danych dostępu do plików cookies użytkownik wyraża zgodę poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Ustawienia te można zmienić w każdym czasie. Zazwyczaj przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają możliwość przechowywania plików cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można całkowicie wyłączyć pliki cookies. Jednakże ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności naszej strony www lub niepożądane zmiany w jej wyglądzie.

Speciall offers Packages and promotions

ul. Dobrzyńska 62B
09-400 Płock, Poland

mobile nav bg
See on map
Newsletter

Sign up for the free Hotel Czardasz **** newsletter and you will receive all the most important information about our facility. You will be the first to discover the latest special offers and the most interesting events taking place at the Hotel Czardasz ****

 

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by Hotel Czardasz Sp. z o.o., Dobrzyńska 62B, 09-400 , Płock . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved